Üdvözöljük a Farmosi Családi Temetőkert oldalain

Közös őseink, néhai báró Kaas Melanie, báró Kaas Etelka és báró Kaas Ervin alapították a temetőt a 19. század végén, Farmoson. Ők adták a földet a sírkerthez, amit Farmos önkormányzata 2005-ben kiegészített egy további területtel. A temető ma, mint családi tulajdonú magán temető működik. Az alapító ősök a családi temetőt azzal a céllal hozták létre, hogy ezzel is erősítsék a családi összetartozás érzését, - mégha a leszármazottak ma már a világ minden részében megtalálhatók – az ősök tiszteletét, emlékük megőrzését, a felnövekvő új generációkban a történelmi folytonosság fontosságának tudatosítását. Ma már 6 generációt foglal magába a temető, mind a hat generációból van „lakója”. A három alapító áthelyezte szüleik sírját is a temetőbe (Kaas C. Eduard és Ivánka Ida), ez a sír a temető közepén helyezkedik el.

A három alapító őstől három család-ág származott le. Ezek megnevezése ma:

  • Kaas ág, Kaas Ervin leszármazottai
  • Matolcsy ág, Kaas Melanie leszármazottai (Matolcsy Károly vette feleségül)
  • Vizy ág, Kaas Etelka leszármazottai (Vizy Zsigmond vette feleségül)

A három családi ág sírjai elkülönülten helyezkednek el a sírkertben. A temetőben 7 generáció tagjai nyugszanak már az 1800-as évektől napjainkig.

Helyszín, cím: 2765 Farmos, Zrínyi Miklós u. 21
Helyrajzi szám: Farmos, 68/2
Összterület: 1880 m2.

Matolcsy Miklós
A Családi Temető Közösség Közös Képviselője

Bertalan Ignác
gondnok

Farmosi önkormányzat, polgármesteri hivatal

info@csaladitemeto.hu bertalan.ignac@freemail.hu 2765 Farmos, Fő tér 1

Vezetékes: +3653 390-475 Mobil:+3670 2669-855

+3653 390-001


Térkép: