Kaas õsök a felmenõ ágon

Matolcsy Katinak (Matolcsy Tamás lánya, akinek rövid életrajzát lásd az „Életrajzok” menüpont alatt) New Yorkban volt egy dán származású barátnõje az 1980-as években, akinek egy alkalommal megemlítette, hogy a Matolcsy családnak is van dán „kapcsolata”, az õ dédanyja dán származású Kaas Melanie volt. A barátnõ hazautazva Dániába hozott egy kézzel írt Kaas „családfát” – állítólag egy levéltárban „állította össze” – amibõl kiderült, hogy a Kaas család egy nagyon régi dán nemesi család, õsei az 1300-as évekig vezethetõk vissza. Friherre (báró) Johannes Iver Kaas (1644-1737) volt az õse a „magyar ágnak”. Egy Koppenhágai winehaus-ban (kocsma?) 1671-ben konfliktusba (verekedés?) keveredett Ove Rosenkrantz-cal és megölte õt. Menekülnie kellett Dániából, Kölnbe telepedett le és a hadseregben szolgált, s tõle származik a magyar ág.

Ezen információ után 25 évvel – teljesen váratlanul – Matolcsy Miklósnál (õ a családi temetõ intézõje 2009-ben Farmoson) e-mailen jelentkezett Henning Elkjaer Kaas, a Dániában ma is élõ Kaas család tagja, aki kereste a kapcsolatot a Kaas család általuk is nyilvántartott magyar ágával. A levelezést átvette Matolcsy Gábor (Miklós öccse) aki sokkal inkább otthon volt a családfakutatásban. Ennek a levelezésnek eredményeképpen megkapta a Kaas de Mur család felmenõinek listáját, amit a dániai Kaas család hivatalos dokumentumok alapján gyûjtött, állított össze. A két lista – Matolcsy Katié és Matolcsy Gáboré – nagyon sok egyezést, azonosságot mutatott, de voltak eltérések is. Ezek alapján az alábbiakban rögzítjük a mai ismereteink szerint érvényes felmenõ Kaas rokonságot, szigorúan csak a direkt felmenõ ágra koncentrálva. A bekeretezett személyek a Farmosi családi temetõben nyugszanak.

Friherre Kaas, Clemens Eduard (1812 Bückeburg – 1885 Farmos)
Ivánka Ida (1813 Szemeréd – 1891 Budapest)

Clemens August Friherre Kaas (1758 Norwalde – 1832 Bückeburg)
Magdelene Elisabeth Habich (1779-1962

Clemens August Friherre Kaas (1758 Norwalde – 1832 Bückeburg)
Magdalena Elisabeth Habich (1779 -1862)

Augustus Marie Johannes Friherre Kaas (1729 Köln – 1803 Norwalde)
Bernhardine Maria Violenta, Baroness von Preysing

Wilhelm Friederick Wolfgang Friherre Kaas (1690 Köln – 1769 Köln)
Maria Dorothea Agnes von Borchers (1691 -    )

Johanes Iver Friherre Kaas (1644 Maffensdiek Castle – 1737 Köln)
Franciska Marie Catherine von Viermondt

Jorgen Kaas of Hindumgaard (1617 Ulstrup Manor – 1698)
Annie Marie Franzdatter de Wetter

Iver Kaas of Ulstrup (1586 Ulstrup – 1662 Ulstrup)
Sophie Morgensdatter Krag

Herman Kaas of Skovsgaard (1530 – 1614)
Birthe Nielsdatter Kaas

Erick Kaas of Gjelskov (   -1556)
Anne Emikesdatter

Mogens Thomesen of Damsgaard and Kaas (    - 1521)
1. Gertrud Nielsdatter Kaas
2. Eline Pedersdatter Friis of Haroldskjear

Thomas Jensen (1457 -1511)
1. N.N. Jensdatter Kaas
2. Kirsten Morgensdatter Glob of Damsgaard

Lange Jens Ovesen (   - 1466)
Gertrud Svendsdetter

Ove Ovesen

Ove Jensen (élt 1350 körül)

Johannes Rewentlow (1300- 1336 Holstein, Németalföld)

Érdekes, hogy az õsi dán család eredetét végül is egy régi német családtól származtatják (akkor még Németország, mint olyan nem létezett) Johannes Rewentlow-nak három fia volt, az egyik közülük alapította a dán ágat, akinek leszármazottai ma is élnek a Dániai Funen-ben. Három címert érdemes rögzíteni a Kaas családdal kapcsolatban:
Következő cikk >>>