Üdvözöljük a Farmosi Családi Temetőkert oldalain

Közös őseink, néhai báró Kaas Melanie, báró Kaas Etelka és báró Kaas Ervin alapították a temetőt a 19. század végén, Farmoson. Ők adták a földet a sírkerthez, amit Farmos önkormányzata 2005-ben kiegészített egy további területtel. A temető ma, mint családi tulajdonú magán temető működik. Az alapító ősök a családi temetőt azzal a céllal hozták létre, hogy ezzel is erősítsék a családi összetartozás érzését, - mégha a leszármazottak ma már a világ minden részében megtalálhatók – az ősök tiszteletét, emlékük megőrzését, a felnövekvő új generációkban a történelmi folytonosság fontosságának tudatosítását. Ma már 6 generációt foglal magába a temető, mind a hat generációból van „lakója”. A három alapító áthelyezte szüleik sírját is a temetőbe (Kaas C. Eduard és Ivánka Ida), ez a sír a temető közepén helyezkedik el.

A három alapító őstől három család-ág származott le. Ezek megnevezése ma:

  • Kaas ág, Kaas Ervin leszármazottai
  • Matolcsy ág, Kaas Melanie leszármazottai (Matolcsy Károly vette feleségül)
  • Vizy ág, Kaas Etelka leszármazottai (Vizy Zsigmond vette feleségül)

A három családi ág sírjai elkülönülten helyezkednek el a sírkertben. A sírok helyét a „Sírhelyek”  menüpont alatt lehet megtalálni.
A temető Farmoson a 68/2 helyrajzi számon van nyilvántartva, összterülete 1800m².

A temetőt a Családi Temető Közösség irányítja, tartja rendben, a „Farmosi temető rendje, szabályzata” alapján. Ez szabályozza azt is, hogy a Közösség tagja a három ős egyenes leszármazottja (és hozzátartozója, férje - felesége) lehet, őket lehet a temetőben örök nyugalomra elhelyezni. A temető fenntartásának költségeit a Közösség adományai fedezik

Képek

photo   photo   photo   photo   photo   photo