A Nemzeti sírkert részévé válunk

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság (NEKB) levelet írt Farmos polgármesterének (lásd lentebb) és arról adott tájékoztatást, hogy 2009. december 2-i ülésükön az 54/2009 számú határozatukkal a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánították Matolcsy Miklós jeles személyiség sírját.
A Nemzeti Sírkert egy olyan intézmény, amely valahol, a hagyományok szintjén létrehozott egy olyan nemzeti temetőt, amelyben minden olyan magyar ember közös helyen nyugszik a nemzet emlékezetében, aki sokat tett a hazáért, a nemzetért, fizikai, szellemi és kulturális megmaradásunkért, nyugodjon bárhol a világon.

Ez a határozat megjelenik a Hivatalos Értesítőben és a temetőben a sírhelyek védettségét kell biztosítani.

 


Temető gyűlés 2009.

A Családi Temető Közösség 2009. május 28-án tartotta meg éves összejövetelét ismét dr. Büky Béláné Kádár Sárikánál. (Részvevő 16 fő) Az Intéző (Matolcsy Miklós) megtartotta éves beszámolóját, tájékoztatóját: három öreg kiszáradt akácfát ki kellett vágni, nehogy egy vihar rádöntse őket a sírikra. Több nagy akácfa is pusztulóban van, gondolkodni kellene cseréjükről, a fák pótlásáról.

Bemutatta a temetői honlap elkészült változatát, ami nagy sikert aratott. Több javaslat hangzott el a továbbfejlesztést illetően. Kérte a CsTK tagjait, hogy a honlapra felteendő adatokat, információkat küldjék meg neki.


Temető gyűlés 2008.

2008. május 7-én dr. Büky Béláné Kádár Sárikánál a Családi Temető Közösség (CsTK) megtartotta évi rendes összejövetelét, amelyen 18 fő vett részt. Az Intéző (Matolcsy Miklós) rövid tájékoztatást adott a temetővel kapcsolatos ügyekről, az új temetőrész bekerítéséről, a szemét elszállításáról.

A tagság elfogadta az Intéző javaslatát egy internetes honlap létrehozására, amely magyar és angol nyelven adhat tájékoztatást a CsTK hazai és a világ távoli pontjain élő családtagok számára.